Google


Mértékegységek átváltása

Szótár:

Matek:

Utolsó frissítés: 2017.05.08 09:29

Vegyipari Műveletek II. tárgyhoz tartozó laboratóriumi gyakorlat (biomérnök B.Sc.)

Tárgyfelelős: Dr. Bánvölgyi Szilvia, egyetemi adjunktus

 

Információk a 2016/2017. tanév tavaszi félévére

 

A végleges csoportbeosztás, és mérések beosztása letölthető!

A héten összesen 5 mérés lesz. Ez azt jelenti hogy minden csoportnak van egy nap, amikor délelőtt és délután is lesz mérése!

 

A mérések kezdési időpontjai:

Kedd:

délelőtti mérések időtartama: 7:50 - 12:00

délutáni mérések időtartama: 12:20 - 16:30

A mérések előtt minden csoportnak egyszerre munkavédelmi tájékoztatót tartunk a 9-es laborban, melyen kötelező a részvétel!

Szerda, Csütörtök, Péntek:

délelőtti mérések időtartama: 8:00 - 12:00

délutáni mérések időtartama: 12:30 - 16:30

Akinek nem felel meg a beosztás, csak cserével mehet át másik csoportba! A cserét a következő email címen kell jelezni: banvolgyi.szilvia@etk.szie.hu INDOKLÁSSAL EGYÜTT!

A csere egész hétre évényes. A cserét 2017. május 4-én 12 óráig lehet jelezni!!



A gyakorlatok menete:

 

Mérés előtt az oktató írásbeli és/vagy szóbeli számonkérést tart:

-           a honlapon található mérési leírásból,

-           a Vegyipari Műveletek I. és II. tárgyak méréshez kapcsolódó részeiből.

Készületlenség esetén a gyakorlatvezető nem engedélyezi a mérést.  Ilyen esetben a tárgyfelelősnél kell jelentkezni, aki beosztja, hogy mikor pótolható a mérés korlátozott számban. A mérésen aktívan részt kell venni, majd minden hallgatónak egyénileg elkészített, kézzel írott jegyzőkönyvet kell leadni a mérést vezető oktatónak. A gyakorlatokon a korábbi mérések jegyzőkönyvével NEM lehet foglalkozni!

 

Pótlás:

A héten csak egy mérés pótlására van korlátozottan lehetőség. Akit második alkalommal is elküldenek a mérésről, nem teljesíti a laborgyakorlatot! Pótlás két esetben lehetséges: akit elküldtek egy gyakorlatról, vagy orvosi igazolást hoz arról, hogy ténylegesen beteg volt.

 

A jegyzőkönyvek leadási határideje a mérést követő napon, a délelőtt mérő csoportok esetében 8 óra előtt, a délután mérő csoportok esetében 12 óra előtt. Az egész napos mérések és a pénteki mérés jegyzőkönyveit a laborhetet követő hétfőn kell leadni 12 óráig! Aki késve adja le a jegyzőkönyveket, naponta egy jegy kerül levonásra a jegyzőkönyv osztályzatából. A jegyzőkönyv formai követelménye letölthető a tanszéki honlapról.

 

Jegyzőkönyvek javítása:

Amennyiben a jegyzőkönyv hiányosan lett leadva, vagy nagyobb hibákat tartalmaz, a mérést vezető oktató visszaadja javításra a hallgatónak. Kisebb hibákért nem adjuk vissza a jegyzőkönyvet, ilyen esetben jegylevonás lesz. Visszaadott jegyzőkönyvek esetében egy jegy levonásra kerül az újbóli értékelésnél. A javítást külön lapon kell beadni, a jegyzőkönyvből nem lehet kivenni az elrontott részeket! A javított jegyzőkönyvek végleges leadása: 2017. május 19. Aki később adja le, nem kaphat aláírást.

 

Értékelés:

Minden mérésre kapnak egy osztályzatot, mely két részből tevődik össze: 60%-ban számít a mérés előtti számonkérés és 40%-ban a jegyzőkönyvre adott osztályzat. Utóbbiba a jegyzőkönyv külalakja is beleszámít! A mérésekre kapott érdemjegyeket átlagoljuk, az átlagot két tizedesjegyre kerekítjük, ez lesz a laborjegy, mely 25%-ban számít be a Vegyipari Műveletek II. tárgy érdemjegyébe. A laborgyakorlatból nem indítunk vizsgakurzust. Ezért, ha valaki a labort nem teljesítette, nem vizsgázhat a Vegyipari Műveletek II. tárgyból az adott félévben, valamint nem veheti fel a következő félévben indított vizsgakurzust sem!

 


Fájl neveLet.MéretFelt.dát.
Jegyzőkönyv.pdf
117 kb 2013.Jul.09 10:52
Szárítás 2014.pdf
76 kb 2014.May.19 12:41
ciklon.doc
180 kb 2014.May.16 13:44
desztillacio 2013 bm.pdf
1494 kb 2013.May.17 12:58
előzetes csop beosztás.pdf
190 kb 2017.Apr.13 09:36
hocsere 2016.pdf
830 kb 2016.May.18 15:43
jk er 05 12.pdf
72 kb 2017.May.12 14:26
jk er 2017 05 15 bm.pdf
72 kb 2017.May.15 14:58
jk er 2017 05 16 bm.pdf
74 kb 2017.May.16 13:29
jk er 2017 05 17 bm.pdf
77 kb 2017.May.17 14:57
szures.doc
143 kb 2012.Feb.07 14:14
végleges csoportbeosztás.pdf
278 kb 2017.May.08 09:23
Kezdőlap English