Google


Mértékegységek átváltása

Szótár:

Matek:

Utolsó frissítés: 2018.05.18 12:38

Vegyipari Műveletek II. tárgyhoz tartozó laboratóriumi gyakorlat (biomérnök B.Sc.)

Tárgyfelelős: Dr. Bánvölgyi Szilvia, egyetemi adjunktus

 

Információk a 2017/2018. tanév tavaszi félévére

 

Jegyzőkönyvek részeredménye letölthető! (Frissítve: 2018.05.18. 12:37)

 

A mérések helyszínei:

  • szűrés és szárítás 9-es laborban
  • hőcsere 14-es laborban
  • ciklon és desztilláció 16-os laborban

 

Szárítás mérés leírását frissítettük!

A végleges csoportbeosztás, és mérések beosztása letölthető!

A héten összesen 5 mérés lesz. Ez azt jelenti hogy minden csoportnak van egy nap, amikor délelőtt és délután is lesz mérése!


A mérések kezdési időpontjai:

Szerda (05.09.):

délelőtti mérések időtartama: 7:45 - 12:00

délutáni mérések időtartama: 12:15 - 16:30 (kivéve: 1. és 5. csoport, nekik 12:30-kor kezdődik a mérés. A munkavédelmi tájékoztatót nem kell újra meghallgatni.)

A mérések előtt minden csoportnak egyszerre munkavédelmi tájékoztatót tartunk a 9-es laborban, melyen kötelező a részvétel! (7:45 - 8:00 illetve 12:15 - 12:30)

Csütörtök (05.10.), Péntek (05.11.), Hétfő (05.14.):

délelőtti mérések időtartama: 8:00 - 12:00

délutáni mérések időtartama: 12:30 - 16:30

Akinek nem felel meg a beosztás, csak cserével mehet át másik csoportba! A cserét a következő email címen kell jelezni: banvolgyi.szilvia@etk.szie.hu INDOKLÁSSAL EGYÜTT!

Az emailekre csak május 2-tól tudok válaszolni.

A csere egész hétre érvényes. A cserét 2018. május 4-én 12 óráig lehet jelezni!!

 

A honlapon lévő mérések leírásai még változhatnak!! A laborhét kezdete előtt ellenőrizzék, hogy a legfrissebb változatot töltötték-e le! A gyakorlatok menete:

 

Mérés előtt az oktató írásbeli és/vagy szóbeli számonkérést tart:

-           a honlapon található mérési leírásból,

-           a Vegyipari Műveletek I. és II. tárgyak méréshez kapcsolódó részeiből.

Készületlenség esetén a gyakorlatvezető nem engedélyezi a mérést.  Ilyen esetben a tárgyfelelősnél kell jelentkezni, aki beosztja, hogy mikor pótolható a mérés korlátozott számban. A mérésen aktívan részt kell venni, majd minden hallgatónak egyénileg elkészített, kézzel írott jegyzőkönyvet kell leadni a mérést vezető oktatónak. A gyakorlatokon a korábbi mérések jegyzőkönyvével NEM lehet foglalkozni!

 

Pótlás:

A héten csak egy mérés pótlására van korlátozottan lehetőség. Akit második alkalommal is elküldenek a mérésről, nem teljesíti a laborgyakorlatot! Pótlás két esetben lehetséges: akit elküldtek egy gyakorlatról, vagy orvosi igazolást hoz arról, hogy ténylegesen beteg volt.

 

A jegyzőkönyvek leadási határideje a mérést követő napon, a délelőtt mérő csoportok esetében 8 óra előtt, a délután mérő csoportok esetében 12 óra előtt. Az egész napos mérések és a pénteki mérés jegyzőkönyveit a laborhetet követő hétfőn kell leadni 12:30-ig! A hétfői jegyzőkönyveket kedden 14 óráig lehet leadni. Aki késve adja le a jegyzőkönyveket, naponta egy jegy kerül levonásra a jegyzőkönyv osztályzatából. A jegyzőkönyv formai követelménye letölthető a tanszéki honlapról.

 

Jegyzőkönyvek javítása:

Amennyiben a jegyzőkönyv hiányosan lett leadva, vagy nagyobb hibákat tartalmaz, a mérést vezető oktató visszaadja javításra a hallgatónak. Kisebb hibákért nem adjuk vissza a jegyzőkönyvet, ilyen esetben jegylevonás lesz. Visszaadott jegyzőkönyvek esetében egy jegy levonásra kerül az újbóli értékelésnél. A javítást külön lapon kell beadni, a jegyzőkönyvből nem lehet kivenni az elrontott részeket! A javított jegyzőkönyvek végleges leadása: 2018. május 18. Aki később adja le, nem kaphat aláírást.

 

Értékelés:

Minden mérésre kapnak egy osztályzatot, mely két részből tevődik össze: 60%-ban számít a mérés előtti számonkérés és 40%-ban a jegyzőkönyvre adott osztályzat. Utóbbiba a jegyzőkönyv külalakja is beleszámít! A mérésekre kapott érdemjegyeket átlagoljuk, az átlagot két tizedesjegyre kerekítjük, ez lesz a laborjegy, mely 25%-ban számít be a Vegyipari Műveletek II. tárgy érdemjegyébe. A laborgyakorlatból nem indítunk vizsgakurzust. Ezért, ha valaki a labort nem teljesítette, nem vizsgázhat a Vegyipari Műveletek II. tárgyból az adott félévben, valamint nem veheti fel a következő félévben indított vizsgakurzust sem!

 


Fájl neveLet.MéretFelt.dát.
Jegyzőkönyv.pdf
117 kb 2013.Jul.09 10:52
Szárítás 2018.pdf
638 kb 2018.May.07 10:20
ciklon.doc
180 kb 2014.May.16 13:44
desztillacio 2013 bm.pdf
1494 kb 2013.May.17 12:58
előzetes csoportbeosztás 2018.pdf
274 kb 2018.Apr.19 07:34
hocsere 2018.pdf
936 kb 2018.Apr.19 07:57
jk er bm 0514.pdf
104 kb 2018.May.14 20:07
jk er bm 0515.pdf
108 kb 2018.May.15 15:26
jk er bm 0516.pdf
104 kb 2018.May.16 15:19
jk er bm 0518.pdf
103 kb 2018.May.18 12:37
követelmenyrendszer_bm_2017_2018 tavasz.pdf
381 kb 2018.May.08 09:23
szures.doc
143 kb 2012.Feb.07 14:14
végleges csoportbeosztás 2018.pdf
274 kb 2018.May.07 10:20
Kezdőlap English